Carinski zakon

D.Aktivno oplemenjivanje IOpšte odredbe

Postupak aktivnog oplemenjivanja

Član 143

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Postupak aktivnog oplemenjivanja u carinskom području Republike Srbije uz primenu jednog ili više procesa oplemenjivanja, ne isključujući primenu člana 144. ovog zakona, može se odobriti za:.

1) stranu robu, za koju se ne plaća carina niti roba podleže merama trgovinske politike, a namenjena je ponovnom izvozu iz carinskog područja u obliku dobijenih proizvoda (sistem odlaganja);

2) stranu robu koja je stavljena u slobodan promet uz plaćanje dažbina, za koju se može odobriti povraćaj carinskog duga ili otpust carine, ako se roba izveze iz carinskog područja u obliku dobijenih proizvoda (sistem povraćaja).

Proces oplemenjivanja u smislu ovog zakona je:.

– obrada proizvoda, uključujući montažu, sklapanje i ugradnju u drugi proizvod;

– prerada proizvoda,

popravka robe, uključujući njenu restauraciju i dovođenje u ispravno stanje ili

– upotreba određene robe, koju propiše Vlada, koja nije sadržana u dobijenim proizvodima, ali koja omogućava ili olakšava proizvodnju tih proizvoda, čak i ako je u potpunosti ili delimično iskorišćena u proizvodnji;

Dobijeni proizvodi su svi proizvodi koji se dobiju kao rezultat oplemenjivanja.

Ekvivalentna roba je domaća roba koja se koristi umesto uvozne robe u proizvodnji dobijenih proizvoda.

Normativ je količina ili procenat proizvoda koji su dobijeni oplemenjivanjem date količine uvozne robe.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »