Carinski zakon

Upotreba ekvivalentne robe

Član 144

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski organ, u skladu sa odredbama ovog člana, odobrava da se:.

1) dobijeni proizvodi proizvedu od ekvivalentne robe;

2) da se dobijeni proizvodi prozvedeni od ekvivalentne robe mogu izvesti iz carinskog područja Republike Srbije pre uvoza uvozne robe.

Ekvivalentna roba mora da bude istog kvaliteta i istih svojstava kao i uvozna roba.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, uvozna roba će se, za carinske svrhe, smatrati ekvivalentnom robom, a ekvivalentna roba uvoznom robom.

Vlada može da propiše mere kojima se zabranjuje, određuju dodatni uslovi ili se olakšava primena stava 1. ovog člana, kao i da odredi slučajeve u kojima carinski organ može odobriti da ekvivalentna roba bude u višoj fazi obrade nego uvozna roba.

Ako se dobijeni proizvodi proizvedeni od ekvivalentne robe izvoze iz carinskog područja Republike Srbije pre uvoza uvozne robe, a takvi proizvodi podležu plaćanju izvozne carine, ako se ne izvoze ili ponovo izvoze u okviru postupka aktivnog oplemenjivanja, nosilac odobrenja je dužan da položi obezbeđenje za plaćanje izvozne carine, koja bi se naplatila ako se ne bi uvezla uvozna roba u propisanom roku.

II . Davanje odobrenja
Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »