Carinski zakon

Način određivanja carinskog duga

Član 149

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako za robu za koju je odobren postupak aktivnog oplemenjivanja nastane carinski dug, iznos tog duga utvrđuje se na osnovu elemenata za određivanje visine uvoznih dažbina koji su važili za uvoznu robu na dan prihvatanja deklaracije za stavljanje te robe u postupak aktivnog oplemenjivanja.

Ako je uvozna roba, na dan prihvatanja deklaracije za stavljanje robe u postupak aktivnog oplemenjivanja, ispunjavala uslove za primenu preferencijalnog carinskog režima u okviru kvota ili tarifnog maksimuma, ta roba ispunjava uslove za primenu preferencijalnog carinskog režima koji se primenjuje na istovetnu robu i u trenutku prihvatanja deklaracije za stavljanje te robe u slobodan promet.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »