Carinski zakon

Posebni slučajevi određivanja carinskog duga

Član 150

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Izuzetno od odredaba člana 149. ovog zakona, dobijeni proizvodi:.

1) podležu plaćanju uvoznih dažbina koje su na njih primenjive kada:.

– se stavljaju u slobodan promet i nalaze se na spisku proizvoda koji utvrdi Vlada, i to srazmerno delu izvezenih dobijenih proizvoda koji nisu na navedenom spisku. Izuzetno, nosilac odobrenja može da zahteva da se iznos uvoznih dažbina za te proizvode utvrdi na način iz člana 149. ovog zakona;

– podležu dažbinama utvrđenim u okviru poljoprivredne politike, u skladu sa propisima.

2) podležu plaćanju uvoznih dažbina koje se obračunavaju u skladu sa carinskim i drugim propisima koji se primenjuju na odgovarajući carinski postupak ili koji se primenjuju na slobodne zone ili slobodna skladišta, ako su ti proizvodi bili stavljeni u postupak sa odlaganjem ili u slobodnu zonu ili u slobodno skladište.

Izuzetno:.

– nosilac odobrenja može da zahteva da se iznos dažbina utvrdi u skladu sa odredbama člana 149. ovog zakona i – u slučajevima kada je za dobijene proizvode određen neki od napred navedenih carinski dozvoljenih postupaka ili upotreba, osim postupka prerade pod carinskom kontrolom, iznos uvoznih dažbina treba da bude najmanje jednak iznosu koji je obračunat u skladu sa članom 149. ovog zakona;

3) podležu pravilima o obračunu dažbina koja su propisana za postupak prerade pod carinskom kontrolom, ako je uvozna roba mogla biti stavljena u taj postupak;

4) podležu primeni povoljnije stope carine zbog upotrebe u posebne svrhe, ako je takav povoljniji tretman predviđen za identičnu uvoznu robu;

5) ne podležu plaćanju uvoznih dažbina, ako je oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, u skladu sa odredbama čl. 216. do 219. ovog zakona, predviđeno za uvoz identične robe.

IV . Postupak oplemenjivanja van carinskog područja
Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »