Carinski zakon

Uslovi za davanje odobrenja

Član 160

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Odobrenje za preradu pod carinskom kontrolom daje se:.

1) licima koja imaju sedište u Republici Srbiji;

2) ako se uvozna roba može prepoznati u prerađenim proizvodima;

3) ako nije ekonomski opravdano da se prerađeni proizvod vrati u prvobitno stanje;

4) ako se preradom pod carinskom kontrolom ne izbegava primena pravila o utvrđivanju porekla robe ili količinska ograničenja koja se odnose na uvoznu robu i 5) ako sprovođenje tog postupka pomaže stvaranje i održavanje prerađivačke delatnosti u Republici Srbiji a koje bitno ne narušava suštinske interese domaćih proizvođača slične robe (ekonomski uslovi). Vlada može da utvrdi slučajeve za koje smatra da su ispunjeni ekonomski uslovi.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »