Carinski zakon

Primena drugih odredaba

Član 161

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Odredbe člana 146. st. 1, 2. i 4. i člana 147. ovog zakona shodno se primenjuju i u postupku prerade pod carinskom kontrolom.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »