Carinski zakon

Delimično oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina

Član 169

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Postupak privremenog uvoza uz delimično oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se za robu na koju se ne odnose odredbe propisa koji su doneti u skladu sa članom 168. ovog zakona ili na koju se te odredbe odnose, ali ta roba ne ispunjava sve propisane uslove za odobravanje privremenog uvoza uz potpuno oslobođenje.

Vlada propisuje uslove za sprovođenje postupka iz stava 1. ovog člana, kao i robu za koju se ne može odobriti sprovođenje tog postupka.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »