Carinski zakon

Obračun delimičnog oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina

Član 170

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Iznos uvoznih dažbina koje se plaćaju za robu u postupku privremenog uvoza sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina određuje se za svaki mesec ili za deo meseca u kojem se roba nalazila u postupku u visini od 3% od iznosa uvoznih dažbina koje bi trebalo platiti za robu kad bi ona bila stavljena u slobodan promet, na dan prihvatanja deklaracije za stavljanje robe u postupak privremenog uvoza.

Iznos uvoznih dažbina koje se naplaćaju ne može biti veći od iznosa koji bi trebalo platiti da je roba bila stavljena u slobodan promet na dan kad je bila stavljena u postupak privremenog uvoza, s tim da u taj iznos ne ulaze kamate.

Prenos prava i obaveza, koje proističu iz postupka privremenog uvoza, ne znači da se isto oslobođenje mora primeniti za svaki period upotrebe privremeno uvezene robe.

Ako je prenos prava i obaveza iz stava 3. ovog člana izvršen s delimičnim oslobođenjem za oba lica koja imaju odobrenje za primenu postupka tokom istog meseca, prvi korisnik odobrenja mora da podmiri iznos uvozne carine za ceo taj mesec.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »