Carinski zakon

Primena propisa koji uređuju naplatu uvoznih i izvoznih dažbina, ostalih dažbina, poreza i taksa

Član 17

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski organ naplaćuje uvozne i izvozne dažbine, kao i ostale dažbine, poreze, akcize i takse u skladu sa propisima koji uređuju njihovu naplatu.

Ako postupak carinskog organa u vezi sa naplatom i polaganjem obezbeđenja za dažbine, poreze i takse nije utvrđen propisima iz stava 1. ovog člana, carinski organ primenjuje carinske propise.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »