Carinski zakon

Prethodni uvoz

Član 184

  « Prethodni član     Sledeći član »  

U slučaju prethodnog uvoza roba za privremeni izvoz mora se izvesti u roku od dva meseca od dana kad je carinski organ prihvatio deklaraciju za stavljanje proizvoda za zamenu u slobodan promet.

Ako to nalažu izuzetne okolnosti, carinski organ može na osnovu blagovremenog zahteva nosioca odobrenja produžiti rok iz stava 1. ovog člana u primerenim okvirima.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »