Carinski zakon

Odobravanje sistema standardne zamene

Član 183

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Sistem standardne zamene može se odobriti samo kad je moguće proveriti da proizvod za zamenu ispunjava uslove iz člana 182. ovog zakona.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »