Carinski zakon

Roba na koju se ne plaćaju uvozne dažbine

Član 218

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Uvozne dažbine ne plaćaju se na:.

1) novu opremu koja se ne proizvodi u zemlji, koja se uvozi za novu ili proširenje postojeće proizvodnje, modernizaciju proizvodnje, uvođenje nove odnosno osavremenjavanje postojeće tehnologije, osim putničkih motornih vozila i aparata za igre na sreću;

2) reklamni materijal i uzorke koji se besplatno primaju iz inostranstva;

3) predmete stranih izlagača koji učestvuju na međunarodnim sajmovima i prodajnim izložbama u zemlji, koje unose i primaju iz inostranstva radi uobičajene raspodele ili potrošnje za vreme održavanja sajmova, odnosno izložbi;

4) žigove, patente, modele i prateće isprave, kao i prijave i podneske za priznavanje prava, koji se dostavljaju organizacijama za zaštitu prava intelektualne svojine;

5) pošiljke male vrednosti, nekomercijalne prirode.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »