Carinski zakon

Uslovi i postupak za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carinskih dažbina

Član 219

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vlada može da utvrdi vrstu, količinu i vrednost robe iz čl. 215. do 218. ovog zakona na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, kao i rokove, uslove i postupak za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »