Carinski zakon

Roba iz postupka aktivnog oplemenjivanja

Član 223

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Odredbe čl. 221. i 222. ovog zakona shodno se primenjuju na dobijene proizvode prethodno izvezene ili ponovo izvezene nakon postupka aktivnog oplemenjivanja.

Iznos uvoznih dažbina za robu iz stava 1. ovog člana određuje se na osnovu propisa za postupak aktivnog oplemenjivanja, pri čemu se dan ponovnog izvoza smatra danom stavljanja u slobodan promet.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »