Carinski zakon

GLAVA III PROIZVODI MORSKOG RIBOLOVA I DRUGI PROIZVODI IZVAĐENI IZ MORA

Roba oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina

Član 224

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Sledeći proizvodi, koji se saglasno odredbama člana 33. stav 2. tačka 6) ovog zakona smatraju robom domaćeg porekla, oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina kad se stavljaju u slobodan promet:.

1) proizvodi morskog ribolova i drugi proizvodi izvađeni iz teritorijalnog mora drugih država na brodovima registrovanim ili upisanim u odgovarajući registar Republike Srbije i koji plove pod njenom zastavom;

2) proizvodi dobijeni od proizvoda iz tačke 1) ovog stava na brodovima – fabrikama koji ispunjavaju uslove iz te tačke.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »