Carinski zakon

Izbor oblika obezbeđenja

Član 232

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Lice koje ima obavezu polaganja obezbeđenja slobodno je pri izboru oblika obezbeđenja propisanih u skladu sa odredbom člana 229. ovog zakona.

Carinski organ može da zahteva da izabrani oblik obezbeđenja važi u određenom vremenskom periodu.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »