Carinski zakon

Odbijanje obezbeđenja

Član 233

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski organ može da odbije predloženo obezbeđenje ako oceni da takav oblik ne obezbeđuje sa sigurnošću plaćanje carinskog duga.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »