Carinski zakon

Prestanak obezbeđenja

Član 235

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Obezbeđenje za naplatu carinskog duga ne može da prestane da važi dok carinski dug ne bude naplaćen ili dok ne nastupe okolnosti zbog kojih carinski dug više ne može nastati. Posle naplate carinskog duga, odnosno pošto nastupe okolnosti zbog kojih carinski dug ne može više da nastane, obezbeđenje za naplatu tog carinskog duga se vraća bez odlaganja.

Ako je carinski dug delimično naplaćen ili ako može nastati samo u odnosu na deo iznosa za koji je položeno obezbeđenje, deo obezbeđenja se vraća na zahtev podnosioca obezbeđenja, osim ako se radi o manjem iznosu, zbog čega vraćanje dela obezbeđenja nije opravdano.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »