Carinski zakon

Dodatno ili novo obezbeđenje

Član 234

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako carinski organ utvrdi da položeno obezbeđenje ne obezbeđuje ili više nije sigurno da će obezbediti naplatu carinskog duga u potpunosti ili blagovremeno, može da zahteva da lice iz člana 225. stav 1. ovog zakona položi dodatno obezbeđenje ili da prethodno položeno obezbeđenje zameni novim.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »