Carinski zakon

Solidarna odgovornost

Član 250

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako je više lica u obavezi da plate isti carinski dug, obavezna su da taj dug plate solidarno.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »