Carinski zakon

Pojam odloženog plaćanja

Član 262

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski organ, na zahtev zainteresovanog lica, ako se iznos dažbina koji mora da se plati odnosi na robu koja je prijavljena za neki carinski postupak kojim je predviđena obaveza plaćanja takve dažbine, odobrava odloženo plaćanje tog iznosa, pod uslovima predviđenim u čl. 263. i 264. ovog zakona.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »