Carinski zakon

Odobravanje odloženog plaćanja

Član 263

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Odobravanje odloženog plaćanja zavisi od polaganja obezbeđenja podnosioca zahteva.

Carinski organ odlučuje koji od sledećih postupaka mora da se koristi prilikom odobravanja odloženog plaćanja:.

1) pojedinačno za svaki iznos dažbine proknjižen pod uslovima propisanim u članu 258. stav 1. ili u članu 259. stav 1. ovog zakona; ili

2) zbirno, za sve iznose dažbina proknjižene pod uslovima propisanim u članu 258. stav 1. ovog zakona u roku koji utvrdi carinski organ, a koji ne prelazi 31 dan; ili

3) zbirno, za sve iznose dažbina koji čine jedno knjiženje u skladu sa članom 258. stav 2. ovog zakona.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »