Carinski zakon

Drugi slučajevi povraćaja ili otpusta carinskog duga

Član 276

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Izuzetno od slučajeva iz čl. 273, 274. i 275. ovog zakona, Vlada može propisati i druge slučajeve povraćaja ili otpusta carinskog duga, koji nisu nastali kao posledica prevare ili grube nepažnje od strane dužnika ili drugih učesnika u carinskom postupku, kao i posebne uslove i postupak ostvarivanja povraćaja ili otpusta duga.

Povraćaj ili otpust duga iz razloga navedenih u stavu 1. ovog člana odobriće se na zahtev deklaranta podnetog carinskom organu u roku od 12 meseci od dana kad je dužnik obavešten o dugu. Carinski organ može produžiti rok u opravdanim slučajevima.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »