Carinski zakon

Naknada štete

Član 283

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski organ ne odgovara uvozniku ili vlasniku robe za naknadu štete koja nastane zbog zadržavanja robe u skladu sa odredbama čl. 281. i 282. ovog zakona.

Lice iz člana 281. stav 1. ovog zakona dužno je da uvozniku ili vlasniku robe plati naknadu za štetu nastalu zbog zadržavanja robe, ako je do neosnovanog zadržavanja robe došlo na zahtev tog lica.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »