Carinski zakon

Kada se mere za zaštitu prava intelektualne svojine ne primenjuju

Član 286

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Mere za zaštitu prava intelektualne svojine iz čl. 280. do 285. ovog zakona, ne primenjuju se na manje količine nekomercijalne robe koja se nalazi u ličnom prtljagu putnika ili koja se šalje u manjim pošiljkama.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »