Carinski zakon

Propisivanje uslova i načina za primenu mera

Član 287

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vlada propisuje uslove i način za primenu mera iz čl. 280. do 286. ovog zakona.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »