Carinski zakon

Hitan prekršajni postupak

Član 303

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako je prekršajni postupak pokrenut protiv lica čije je boravište van carinskog područja, a ispunjeni su svi uslovi za vođenje postupka i donošenje odluke prekršajni postupak se smatra hitnim i odluka se mora doneti u roku od 48 sati od trenutka pokretanja prekršajnog postupka.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »