Carinski zakon

IV. Organi za vođenje prekršajnog postupka

Nadležnost za vođenje prekršajnog postupka

Član 302

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Prekršajni postupak u prvom stepenu vodi i odluku o prekršaju donosi Komisija za prekršaje Carinarnice (u daljem tekstu: Komisija). Komisije se obrazuju u svakoj carinarnici i čine je predsednik i dva člana. Predsednik i članovi Komisije mogu imati zamenike.

Komisija može ovlastiti pojedinog svog člana da preduzima pojedine radnje u prekršajnom postupku.

Direktor imenuje predsednika i članove Komisije kao i njihove zamenike iz sastava službenika carinarnice.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »