Carinski zakon

Zastarevanje

Član 305

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Prekršajni postupak ne može se pokrenuti ako protekne tri godine od dana kada je prekršaj učinjen.

Zastarevanje se prekida svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi gonjenja učinioca prekršaja.

Zastarevanje počinje ponovo da teče svakim prekidom, ali zastarelost gonjenja nastaje u svakom slučaju po isteku roka od šest godina od dana kada je prekršaj učinjen.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »