Carinski zakon

Drugi načini utvrđivanja carinske vrednosti

Član 42

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako se carinska vrednost uvezene robe ne može utvrditi u skladu sa čl. 39, 40. i 41. ovog zakona, carinska vrednost se utvrđuje u skladu sa članom 43. ovog zakona.

Ako se carinska vrednost uvezene robe ne može utvrditi u skladu sa članom 43. ovog zakona, carinska vrednost se utvrđuje u skladu sa članom 44. ovog zakona, osim u slučaju kada podnosilac deklaracije zatraži da se promeni redosled primene odredaba čl. 43. i 44. ovog zakona.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »