Carinski zakon

DEO TREĆI STATUS UVEZENE ROBE OD ULASKA U CARINSKO PODRUČJE REPUBLIKE SRBIJE IODREĐIVANJE CARINSKIDOZVOLJENOG POSTUPANJA ILI UPOTREBE

GLAVA I ULAZAK ROBE U CARINSKO PODRUČJE REPUBLIKE SRBIJE

Granični prelazi

Član 58

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Roba se može uneti u carinsko područje Republike Srbije preko graničnih prelaza u vreme kada su oni otvoreni za promet.

Za projektovanje, izgradnju i rekonstrukciju službenih prostorija na graničnim prelazima, potrebna je saglasnost ministra, uz prethodno pribavljeno mišljenje direktora Uprave carina.

Promet robe koja podleže fitosanitarnoj, veterinarskoj i drugim propisanim kontrolama, dozvoljen je samo preko onih graničnih prelaza, koji su u skladu sa odgovarajućim propisima namenjeni za unošenje i iznošenje takve robe.

U izuzetnim slučajevima, kao što su delovanje više sile, veće narušavanje javnog reda i bezbednosti Republike Srbije, Vlada može propisati da unošenje i iznošenje robe može da se obavlja samo preko određenih graničnih prelaza.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »