Carinski zakon

Primena propisa

Član 66

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Odredbe člana 65. ovog zakona shodno se primenjuju i na robu:.

1) koju sa sobom nose putnici;

2) koja je stavljena u određeni carinski postupak bez obaveze dopremanja robe carinarnici.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »