Carinski zakon

Prethodni pregled robe

Član 67

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Po dopremanju robe carinarnici roba se na zahtev lica koje je ovlašćeno da robi odredi carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu, a uz odobrenje carinskog organa može pregledati ili uzorkovati, kako bi se za nju odredilo carinski dozvoljeno postupanje ili upotreba.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »