Carinski zakon

CARINSKOM ORGANU ODREDICARINSKI DOZVOLJENO POSTUPANJE ILI UPOTREBA

GLAVA IV OBAVEZA DA SE ZA ROBU KOJA JE DOPREMLJENA

Određivanje carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe

Član 73

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Za stranu robu koja mu je dopremljena carinski organ određuje carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »