Carinski zakon

Rokovi za određivanje carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe

Član 74

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinske formalnosti koje su potrebne da se za robu obuhvaćenu sažetom deklaracijom odredi carinski dozvoljeno postupanje ili upotreba moraju se sprovesti u roku od 20 dana od dana podnošenja sažete deklaracije.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kada to okolnosti nalažu, carinski organ može odrediti kraći rok ili odobriti produženje roka, koje ne može da bude duže od stvarno potrebnog vremena, u skladu sa tim okolnostima.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »