Carinski zakon

ODELJAK 2 OVLAŠĆENIPRIVREDNI SUBJEKTI

Član 8

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Lice koje ima registrovano sedište na carinskom području Republike Srbije i koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom može zatražiti status „ovlašćenog privrednog subjekta”.

Carinarnica, po pribavljenom mišljenju Uprave carina a, po potrebi, u saradnji s drugim nadležnim organima dodeljuje status ovlašćenog privrednog subjekta.

Ovlašćeni privredni subjekat može koristiti olakšice u vezi sa carinskom kontrolom koje se odnose na sigurnost i bezbednost i/ili pojednostavljenja predviđena carinskim propisima.

Ovlašćeni privredni subjekat dužan je da obavesti carinski organ o svim okolnostima koje nastanu nakon što mu je dodeljen status ovlašćenog privrednog subjekta a mogu da utiču na suštinu tog statusa.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »