Carinski zakon

Odredbe za dopremanje strane robe u tranzitnom postupku

Član 80

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Kada strana roba koja je u tranzitnom postupku, stigne u odredište u carinskom području Republike Srbije i dopremi se carinarnici, primenjuju se odredbe čl. od 67. do 78. ovog zakona.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »