Carinski zakon

GLAVA VI ODREDBE KOJE SE PRIMENJUJU KOD PREVOZA STRANE ROBE U TRANZITU

Odredbe za robu u tranzitu

Član 79

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Odredbe člana 63. stav 1. tačka 1) i čl. od 64. do 78. ovog zakona ne primenjuju se na robu koja se unosi u carinsko područje Republike Srbije, a koja je već stavljena u tranzitni postupak.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »