Carinski zakon

Neovlašćeni unos robe

Član 82

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako carinski organ utvrdi da je roba neovlašćeno uneta u carinsko područje Republike Srbije ili da nije bila pod carinskim nadzorom, preduzima neophodne mere, u cilju regulisanja daljeg postupanja sa robom, uključujući i prodaju robe.

Troškovi preduzetih mera uključujući i troškove uništenja robe, snosi držalac robe.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »