Carinski zakon

DEO ČETVRTI CARINSKI DOZVOLJENO POSTUPANJE

GLAVA I OPŠTE ODREDBE

ILIUPOTREBA ROBE

Određivanje carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe

Član 83

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Za robu može da se, u skladu sa odredbama ovog zakona, odredi carinski dozvoljeno postupanje ili upotreba, bez obzira na njenu vrstu ili količinu, poreklo, odredište ili način otpreme, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, carinsko dozvoljeno postupanje ili upotreba robe neće se odrediti ako je to u suprotnosti s merama utvrđenim radi zaštite javne bezbednosti i morala, zdravlja ili života lica, zaštite životinja i biljaka, očuvanja životne sredine, zaštite prirodnih retkosti, kulturnog nasleđa, umetničke, istorijske, arheološke, etnološke ili tehnološke vrednosti, zaštite autorskih prava i drugih srodnih prava, prava industrijske svojine i sl.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »