Carinski zakon

Oblici deklaracije

Član 86

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Deklaracija se podnosi:.

1) u pismenoj formi;

2) elektronskom razmenom podataka, ako to dopuštaju tehničke mogućnosti i ako upotrebu elektronskih sredstava odobri direktor Uprave carina;

3) usmeno ili drugim radnjama kojima držalac robe zahteva stavljanje robe u carinski postupak, ako je takva mogućnost predviđena propisima.

A.Deklaracija u pismenoj formi I . Redovan postupak
Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »