Carinski zakon

Carinski organi za carinjenje određenih vrsta robe

Član 85

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ministar može da odredi carinske organe za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »