Carinski zakon

Prihvatanje deklaracije

Član 88

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski organ odmah prihvata deklaraciju koja je podneta u skladu sa odredbama člana 87. ovog zakona, ako je roba za koju se podnosi deklaracija dopremljena carinarnici.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »