Carinski zakon

Rezultati provere

Član 96

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako je deklaracija kontrolisana, utvrđene činjenice su osnov za primenu propisa koji uređuju carinski postupak u koji je roba stavljena.

Ako deklaracija nije kontrolisana, podaci koje je deklarant naveo u deklaraciji su osnov za primenu propisa koji uređuju carinski postupak u koji je roba stavljena.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »