Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Član 20

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Za decu na bolničkom lečenju organizuje se ostvarivanje predškolskog programa u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama, po posebnom programu koji propisuje ministar.

Izuzetno, za decu koja zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da pohađaju predškolsku ustanovu, ostvarivanje pripremnog predškolskog programa može da se organizuje i u porodici.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »