Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Član 24

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Roditelj je dužan da upiše dete u predškolsku ustanovu, odnosno školu, radi pohađanja pripremnog predškolskog programa, u skladu sa Zakonom.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave podneće zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv roditelja, odnosno staratelja, čije dete nije blagovremeno upisano, odnosno koje ne pohađa pripremni predškolski program, najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je o tome obavešten.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »