Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Član 25

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Dete može da izostane sa pohađanja pripremnog predškolskog programa samo u opravdanim slučajevima.

Roditelj, odnosno staratelj, dužan je da najkasnije u roku od osam dana opravda izostanak deteta.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »