Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Član 33

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Broj i strukturu vaspitnih grupa predškolske ustanove, odnosno škole koja ostvaruje predškolski program, utvrđuje direktor, na predlog stručnih organa, na osnovu broja dece, uslova rada i programa koji se ostvaruje.

Kriterijumi za formiranje strukture vaspitnih grupa utvrđuju se statutom predškolske ustanove, odnosno škole koja ostvaruje predškolski program.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »