Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Dvojezične vaspitne grupe

Član 32

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vaspitno-obrazovni rad u dvojezičnim vaspitnim grupama ostvaruje se sa 10% manjim brojem dece od broja utvrđenog ovim zakonom.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »