Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

IX . KAZNENE ODREDBE

Član 53

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Novčanom kaznom od 10.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj predškolska ustanova, odnosno škola koja ostvaruje predškolski program ako:.

1) ne omogući izjašnjavanje roditelja na kojem će jeziku dete sticati predškolsko vaspitanje i obrazovanje (član 5. stav 2);

2) ne vodi, neuredno vodi ili ne čuva propisanu evidenciju o vaspitno-obrazovnom radu (čl. 6. i 7);

3) ne obavesti u propisanom roku roditelja i jedinicu lokalne samouprave o deci koja se nisu upisala, odnosno ne pohađaju pripremni predškolski program (član 23. stav 2);

4) ne formira vaspitne grupe u skladu sa čl. 30. i 31. ovog zakona;

Novčanom kaznom od 500 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i direktor, odnosno odgovorno lice predškolske ustanove, odnosno škole koja ostvaruje predškolski program.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »